Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursrådets första möte

Rovdjurscentret De 5 Storas Rovdjursråd har haft sitt första möte, med Gävleborgs läns landshövding Lars Eric Ericsson som ordförande. Mötet hölls i Järvsö den 26 juni. I Rovdjursrådet sitter representanter från forskarna, från Viltskadecenter och från alla de ideella organisationer som på olika sätt berörs av eller intresserar sig för de stora rovdjuren och vår relation till rovdjuren. Rovdjursrådet är den rådgivande kommitté som ska följa, stödja och ha synpunkter på Rovdjurscentret De 5 Storas verksamhet. På så sätt blir rådet också en kvalitetssäkring och en viktig del i rovdjurscentrets ambition att förmedla information som baseras på fakta och nya forskningsrön. Nästa rovdjursråd kommer att hållas redan i september på Grimsö Forskningsstation, med tf landshövdingen i Gävleborgs län Monica Robin Svensson som ordförande. Till det mötet är Rovdjurscenter The Big Four of Scandinavia och Orsa Grönklitt Sveriges Rovdjurscentrum inbjudna. En viktig fråga blir då att diskutera Naturvårdsverkets yttrande till regeringen nyligen vad gäller rovdjurscentra och information om rovdjur.