Rovdjurscentret De 5 Stora

Projektledaren för rovdjurscentret på plats

Projektledaren för Rovdjurscentrum De 5 Stora i Järvsö, Maria Nordmark, har nu börjat sitt arbete.

När LjP träffade henne i går var det andra dagen. - När jag kom var det andra gången jag såg Järvsö i dagsljus, berättar hon. Maria Nordmark är värmlänning och kommer närmast från jobbet som projektledare för rovdjurscentret The Big Four of Scandinavia i Ekshärad. Det drevs som ett EU-projekt av kommunen och nu är framtiden oviss. Projektet i Järvsö har stort stöd och en väl genomtänkt organisation, konstaterar Maria Nordmark. Dessutom finns djurparken med många besökare, något som inte fanns i Ekshärad. Maria Nordmark, 38 år, är textilekonom och har jobbat med barn och ungdomar och varit egen företagare innan hon blev projektledare på rovjurscentret i Ekshärad år 2000. Rovdjur väcker starka känslor hos människor. I Ekshärad träffade Maria många som uttryckte rädsla, oro och ilska gentemot rovdjuren. Det gäller att hitta vägar att påverka dem som bara ser problem så att de ser lösningar, och så att de som inte ser några problem alls med rovdjur blir medvetna om problemen, förklarar Maria Nordmark. Det är den processen hon tycker är så intressant och fascinerande. Men innan man kommer dit ska ett stort arbete göras i Järvsö. Nu pågår bygget av nya parkeringsplatser och av grunden till besökscentret. Det ska vara färdigbyggt vid årsskiftet. Då flyttas kontoret från dess nuvarande lokaler i centrala Järvsö. I maj-juni år 2005 ska verksamheten starta. Då blir rovdjurscentret i Järvsö det största i landet. Rovdjurscentret ska ägas av en stiftelse med ett driftsbolag. Järvzoo drivs även i fortsättningen i en egen organisation. Det som sker emellan rovdjurscentret och djurparken ska regleras i avtal. - Vi ska ha ett så nära samarbete som möjligt, säger Maria Nordmark. Hon tror att rovdjurscentret kommer att bli jättebra för Järvsö, som redan tidigare är en känd turistort. - Jag tror rovdjurscentret kommer att ytterligare öka turismen och locka nya grupper, på sikt. Rovdjurscentret kommer också att vara positivt för Ljusdals kommun och företagarna i bygden, tror Maria Nordmark. Rovdjurscentret i Ekshärad lockar stora grupper nordeuropeer: tyskar, holländare, engelsmän och danskar. Många av de utländska besökarna vågar inte själva gå ut i naturen utan vill se rovdjuren under mer ordnade former. Maria Nordmark veckopendlar ännu till jobbet i Järvsö, men tanken är att hela familjen ska flytta upp. Familjen består av man och åttaårig son. - Vi måste först hitta någonstans att bo. Vi vill helst ha ett hus, säger Maria Nordmark.