Rovdjurscentret De 5 Stora

Skolklasser på Rovdjurscentret

Sedan många skolor har visat intresse har nu en arbetsgrupp tillsatts för att planera undervisningsverksamhet på Rovdjurscentret.

I takt med att rovdjursstammarna växer ökar behovet av kunskap om de stora rovdjuren – risker, möjligheter, djurens fysiologi, beteende, och inte minst hur vi själva ska bete oss om vi möter ett rovdjur. Flera skolor har visat intresse för att besöka Rovdjurscentret De 5 Stora, som en del av biologiundervisningen.

I utställningen presenteras på ett lättsamt sätt både detaljkunskaper om rovdjuren och en helhetsbild av rovdjursfrågan. Här kan elever ta in kunskap på egen hand eller med hjälp av Rovdjurscentrets visningspersonal. I dagsläget har lärare också möjlighet att undervisa sina klasser i Rovdjurscentrets lektionssal. Framöver kommer det nyöppnade Rovdjurscentret att erbjuda mer organiserad undervisningsverksamhet, både för skolor och vuxengrupper. En arbetsgrupp, med representanter från skolor och Rovdjurscentret, har nyligen tillsatts för att planera verksamheten.