Rovdjurscentret De 5 Stora

Sammanfattning från seminariet "Människan - ett rovdjur?"

Under hösten 2010 har två seminarium med titeln "Människan - ett rovdjur?" arrangerats. Totalt samlades ca 100 personer på dessa två seminarietillfällen. Seminariet syftade till att belysa hur människan fungerar som art och hur vårt eget beteende inverkar på förvaltningen av de stora rovdjuren.