Rovdjurscentret De 5 Stora

Dokumentation från seminariet Renar och rovdjur

Den 19 november anordnade Rovdjurscentret De 5 Stora tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund och Skansen ett seminarium för att belysa den problematik som finns mellan rennäringen och rovdjuren, och diskutera vilka rimliga lösningar som finns. Här nedan kan du ladda ner de flesta av presentationerna från seminariet samt en skriftlig sammanfattning. De övriga presentationerna kommer inom kort.

Traditionell samisk kunskap om rovdjur, Ol-Johan Sikku, SSR

Rovdjurens predation på ren, Henrik Andrén, SLU

De skador rovdjuren orsakar rennäringen, Mirja Lindberget, SSR

Konsekvenser för rennäringen och renskötaren, Anders Blom, SSR

Våra nationella åtaganden, Magnus Kristoffersson, Naturvårdsverket

Rennäringens önskemål om förändringar i rovdjursförvaltningen, Lars-Ove Jonsson, Sametinget

Andra intressegruppers tankar kring rovdjur och rennäring, Krister Persson, Rovdjursföreingen