Rovdjurscentret De 5 Stora

Seminarium om renar och rovdjur

Den 19 novmeber anordnar Rovdjurscentret De 5 Stora, Svenska Samernas Riksförbund och Skansen ett seminarium med titeln "Renar och rovdjur".

Det är i renskötselområdet som de största bekymren med rovdjursskador uppstår i Sverige, både privatekonomiskt och för samhället. Seminariet syftar till att belysa den problematik som finns mellan rennäringen och rovdjuren och att diskutera vilka rimliga lösningar som finns. Utan sådana lösningar riskerar den samiska kulturen att urholkas samtidigt som Sveriges möjligheter att hysa livskraftiga rovdjursstammar försvåras.

Några platser kvar! Anmäl senast den 15 november.