Rovdjurscentret De 5 Stora

Hund & Varg - likheter, skillnader, konflikter

Hur lika är de - och vad händer när de möts? Tobias Gustavsson och Rovdjurscentret berättar om hunden och vargen.

Under dagen besvaras bland annat följande frågor:

Är det relevant att jämföra dagens hundar med vargen?
Vilka är likheterna och skillnaderna i beteende?
Signaltolkning - vad säger hunden? Gör vargen likadant?
Social struktur och kommunikation. Flockar eller familjer? 
När möts hund och varg?
Vad händer när de möts?
Vad gör jag om min hund blir angripen?
Vilka skydd finns och hur fungerar de?
Hur lär man hunden att välja bort vissa lukter?