Rovdjurscentret De 5 Stora

Skolbroschyr i digitalt format

Rovdjurscentret har, i samarbete med flertalet länsstyrelser, producerat och tryckt en broschyr om rovdjur för skolelever. Nu finns broschyren i ett lättprintat digitalt format så att man själv kan skriva ut i den klassuppsättningar.

Framsida skolbroschyrBroschyren är framtagen med fokus på elever i år 4, men den kan naturligtvis användas för andra grupper och åldrar också. Broschyren kan användas som en fristående uppgift för elever eller som en start eller avslut på ett längre tematiskt arbete.