Rovdjurscentret De 5 Stora

Naturskoleryggsäckarna är klara

Rovdjurscentret och Ljusdals kommun utvecklar i samarbete med andra lokala aktörer naturskoleverksamhet i kommunen. Syftet med projektet är att utöka den utomhuspedagogiska undervisningen i kommunen och att öka barnens förståelse för ekologiska samband och vikten av att utveckla ett hållbart samhälle.

Utomhuspedagogik har många fördelar, och det finns idag 90 naturskolor spridda över landet som använder sig av naturen som plats för lärande i alla skolämnen.

Utomhuspedagogik kan användas för att:

  • Undervisa och ge kunskap i skolans olika ämnen.
  • Uppnå de övergripande målen i läroplanen.
  • Ge egna erfarenheter och känsla för naturen.
  • Träna olika förmågor.
  • Stimulera till ökad fysisk aktivitet och bidra till stärkt hälsa.

Projektet finasieras med LONA-bidrag och fyra utomhuspedagogiska områden ska iordningställas på olika geografiska platser i kommunen. Inom ramen för projektet sker fortbildning av pedagoger och en pärm med utomhusövningar har tagits fram.  Pärmen ligger i en ryggsäck tillsammans med material till några av övningarna. Ryggsäcken med innehåll delas ut till fem skolor i Ljusdals kommun.