Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjurscentrum Sverige - ny webbplats

Landets två rovdjurscentrum, Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö och Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä i Orsa, har inlett ett nära samarbete och samverkar nu under namnet Rovdjurscentrum Sverige. Som en del i samverkan lanseras nu en gemensam webbplats.

Syftet med samarbetet är att stärka och effektivisera arbetet med det gemensamma uppdraget från Naturvårdsverket. Uppdraget handlar om att informera om de stora rovdjuren i Sverige och att fungera som en kunskaps- och kommunikationsnod inom rovdjursförvaltningen.

Båda verksamheterna ser positivt på samverkan.

-        Rovdjur väcker mycket känslor och engagerar många. Behovet av information är väldigt stort, och därför är det bra att vi genom samverkan kan nå fler. Tillsammans kan vi bidra mer till den konstruktiva dialog som behövs kring rovdjuren och förvaltningen av dessa, säger Benny Gäfvert, verksamhetsansvarig på De 5 Stora.

Under hösten 2018 har flera samarbeten kommit i gång. Rovdjurscentrum Sverige står nu som avsändare för ett nyhetsbrev med aktuell information om rovdjur och vi har påbörjat arbetet med ett gemensamt råd där intresseorganisationer finns representerade för att kvalitetssäkra Rovdjurscentrum Sveriges arbete.

Nu lanseras vi också en gemensamma webbplatsen www.de5stora.com. 

Kommande exempel på samverkan är arbete med skolbroschyrer, utställningsmaterial och gemensamma aktiviteter där den samlade kompetensen och erfarenheten hos de båda verksamheterna kommer till nytta och når fler människor.