Rovdjurscentret De 5 Stora

Digitalt rådsmöte den 6 november 2020

Rovdjurscentrum Sveriges råd träffas minst två gånger per år. Den här hösten fick mötet på grund av pandemin genomföras digitalt.

Under mötet fick rådsmedlemmarna komma med inspel till Naturvårdsverket inför revideringen av förvaltningsplanerna för rovdjur. Bernard Le Roux berättade hur de arbetar för att få till en dialog kring detta. 

Rådsmötet innehöll även en genomgång av rovdjurscentrums och representanternas pågående verksamheter.