Rovdjurscentret De 5 Stora

Studie om hur björnrädsla kan minskas

Rovdjurscentret har varit delaktiga i ett forskningsprojekt där man har studerat om informationsmöten kan minska allmänhetens oro och rädsla för att möta björn.

Studien är utförd av flera olika universitet i samarbete med Rovdjurscentret De 5 Stora som bjudit in och stått värd för informationsträffarna under 2017.

Resultatet visar att informationsmöten är en relevant åtgärd när allmänheten uttrycker oro för att möta björn i skogen.

Ett möte kan bidra till minskad självrapporterad rädsla bland människor som är motiverade att delta, och effekten bestod för de flesta deltagarna över tid.