Rovdjurscentret De 5 Stora

Lodjursjakt i Västmanland

Länsviltnämnden i Västmanland har tillstyrkt en ansökan om att fälla två lodjur i länet. Ansökan omfattar hela länet förutom Arboga, Kungsörs och Hallstahammars kommuner samt Köpings kommun. Ansökan grundar sig på de kommuner som deltog i den senaste inventeringen i februari 1998 då 22 säkra lodjur konstaterades