Rovdjurscentret De 5 Stora

Färre lodjursskador

De runt 50 lodjur som befinner i Opplands fylke i Norge sägs under 1999 tagit 2 745 får. Det är betydligt färre än i fjol. Lodjuren beräknas stå för 40 procent av angivet rovdjursrivna får i området. Antalet får som rivs av järv har däremot ökat och anses det senaste året ha uppgått till 4 211 stycken