Rovdjurscentret De 5 Stora

100 miljoner till rovdjursförvaltning?

Den norska regeringen vill avsätta nästan 100 miljoner kronor för rovdjursförvaltningen och kräver nu ökade kunskaper om rovdjuren. - Vi ska kunna ha både rovdjur och husdjur i Norge, men för att kunna uppnå detta måste vi öka kunskaperna om vilka förebyggande åtgärder som finns att vidta, säger den norske miljöministern Guro Fjellanger. Regeringen vill ha ett ökat samarbete mellan forskare, förvaltningsmyndigheter och lokalbefolkning för att få till ett fungerande övervakningssystem. Det är framförallt skadorna på jordbruk och tamboskap, samt illegal rovdjursjakt som måste begränsas. Regeringen hoppas även att framförallt fårägarna frivilligt ska satsa på andra inkomstkällor inom lantbruksdriften.