Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursföreningen protesterar mot skyddsjakt på varg

- Vargen är utrotningshotad och fridlyst i Sverige. Trots detta har regeringens rovdjursutredare, Sören Ekström, föreslagit att vargen skall ges lägre skyddsstatus, genom att återinföras i § 27 och §28 i Jaktförordningen (SOU 1999:50), meddelar Rovdjursföreningen, och hänvisar till hemsidan: www.rovdjur.w.se, där man presenterar sin uppfattning om vad förslaget innebär. På hemsidan finns också ett förslag på protestbrev till miljöministern mot en ändring av lagen så att den ger den enskilde möjlighet till skyddsjakt på varg.