Rovdjurscentret De 5 Stora

Dom för björnjakt överklagas till HD

Domen mot de två renskötare som skjutit en björnhona och hennes två ungar kommer att överklagas till Högsta Domstolen. De två renskötarna sköt de tre björnarna en timme efter att dessa rivit flera renar och 900 m ifrån det område där renarna attackerades. I jaktförordningens 28:e paragraf sägs att rovdjuret ska avlivas i omedelbar anslutning till angreppet. Hovrätten tolkade detta så att dödandet ska ske i samma moment som rovdjuret river renarna, och på samma plats. I hovrätten dömdes renskötarna för grovt jaktbrott till villkorlig dom och 30 dagsböter