Rovdjurscentret De 5 Stora

Harald Nordlund (fp) vädjar till (s) om välvillighet mot var

- Vargen kommer! Varningen upprepas allt oftare. Rädslan sägs vara stor. Det måste vi ta på allvar. Informationen och kunskapen om våra rovdjur måste bli bättre. Det säger Harald Nordlund, riksdagsledamot (fp) i miljö- och jordbruksutskottet. - Visst rymmer vargproblematiken praktiska frågor om stängsling, lössläppning av hundar, information o s v. I grunden är dock frågan ideologisk. Med vilken rätt tar vi död på rovdjur? Med vilken rätt är vi beredda att utrota en art? Egoismen och kortsiktiga intressen står mot solidariteten med kommande generationer. - Jag vill vädja till socialdemokraterna som nu sitter i förhandlingar tillsammans med miljöpartiet och vänstern om den s k rovdjurspropositionen, att noggrant beakta konsekvenserna av en minskad vargstam. Mångfalden, naturen och framtiden behöver en livskraftig vargstam, säger Nordlund. - Det här är en av flera av dagens och framtidens stora liberala utmaningar. Rovdjuren kommer att bidra till att tydliggöra skillnaderna mellan de som värnar mångfald och de som inte gör det, avslutar Harald Nordlund.