Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjurspropositionen ett steg i rätt riktning, menar WWF

-Rovdjurspropositionen är ett viktigt steg i rätt riktning. Regeringen har lyssnat på rovdjursutredningen och tagit naturvårdshänsyn. Men försiktighetsprincipen borde ha väglett regeringen i vargfrågan, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare för Världsnaturfonden. WWF är positiva till regeringens ambition att få livskraftiga stammar av björn, lo, järv och varg, eftersom den illegala jakten och trafikdöden ökat i omfattning. Björn, järv och kungsörn har nästan utraderats i den nordlappländska fjällvärlden och skogslandskapet. Avskjutningen av lo sker snabbare än tillväxten. Vargstammen, som förutspåddes en snabb ökning, har i princip legat på samma nivå de senaste åren. -Däremot kan vi inte acceptera att de nuvarande restriktiva jaktbestämmelserna på varg luckras upp. Förslaget om att föra in vargen i 28 i jaktförordningen innebär att staten tappar kontrollen över skyddsjakten på varg, säger Lennart Nyman, naturvårdsdirektör på WWF. Nödvärnsjakt på varg enligt 28 bör inte prövas innan vargstammen nått cirka 200 individer. -Vi måste sluta att ensidigt betrakta rovdjuren som hot och problem. För en majoritet av Sveriges befolkning ger det faktum att vi har stora rovdjur i Sverige positiva upplevelser och känslor. De är konkreta bevis för en fungerande biologisk mångfald. Att slå vakt om våra rovdjur är WWFs mål i samarbete med andra intressenter, vilket också är Sveriges mål enligt den officiella politiken. -Den norska situationen är mycket alarmerande. Norska myndigheter kräver en stark minskning både av järv och varg. Den samordnade förvaltning som bland andra rovdjursutrednignen föreslog har vi inte sett minsta ansats till. Vad gör svenska myndigheter och regering åt detta? frågar Lennart Nyman.