Rovdjurscentret De 5 Stora

Norska staten vill arrendera jakten i vargrevir

För att minska konflikten runt norsk rovdjursförvaltning har norska Miljödepartementet gett Direktoratet för Naturförvaltning (DN) i uppdrag att försöka arrendera jakten i vargområden. Först måste pengar beviljas utöver de som redan ingår i stadsbudgeten för rovdjursförvaltningen. Därefter kommer DN att kontakta markägarna. - Miljödepartementet förutsätter att DN arbetar så jakträtten i de aktuella områden, om markägarna accepterar villkoren, kan träda i kraft hösten 2001, säger Gunnbjörn Bremset på DN. I departementets ramförslag framgår det att staten är beredd att betala per dekar och ingå ettårskontrakt med markägarna. Norska staten förbehåller sig även rätten att i sin tur arrendera ut jakten.