Rovdjurscentret De 5 Stora

WWF International visar på rovdjursturismens fördelar

In en rapport kallad "Turism & Rovdjur: Utmaningen framför oss" pekar WWF International på möjligheterna att med en ansvarsfull turism hjälpa till att skydda stammarna av varg, björn och lo i Europa. Man belyser den avgörande roll som reseindustrin kommer att kunna spela vid skyddet av kontinentens stora rovdjur. Man tar upp fem praktikfall från Spanien, Italien, Rumänien, Frankrike och Polen, där goda effekter kunnat konstateras, för såväl resenäringen, den lokala ekonomin och skyddet för rovdjuren. - Närvaron av stora rovdjur kan vara en mycket värdefull tillgång för resenäringen. De fungerar till exempel som inkomstgenerator, vildmarkssymbol, en källa till nationell och regional stolthet och en utbildningsresurs, menar Paul Toyne, i WWF´s "Campaign for Europe´s Carnivores". Rapporten visar att dessa möjligheter hittills mestadels är outnyttjade, men menar att i ett antal områden i Europa, ansvarsfull turism kan hjälpa till både att stödja skyddet för de stora rovdjuren och en hållbar utveckling i de områden där djuren lever. - Ansvarsfull turism kan föra tredubbla fördelar med sig - både socialt, ekonomiskt och miljömässigt - för såväl resenäringen och lokalsamhället som för naturskyddet. Det är en "vinn-vinn-vinn-situation", menar Robert Napier, Generalsekreterare i WWF-UK. Kontakter i ärendet: Rachel Thackray 020 8347 6743 (office) 07973 618304 (mobile)