Rovdjurscentret De 5 Stora

Licensjakt på 222 lodjur?

Får Svenska Jägareförbundet och LRF igenom årets licensjaktsansökan för lodjur kommer det att fällas 222 loar den kommande jaktsäsongen. Av de 222 kodjuren vill de två statliga myndigheterna att 142 loar ska fällas utanför renskötselområdet. Bland annat vill man i år fälla två lodjur i Östergötlands län inom ett specificerat område. I fjol ansökte Jägareförbundet om att få fälla 200 men Naturvårdsverket tillstyrkte 183. Av dessa fälldes 165.