Rovdjurscentret De 5 Stora

Jägareförbundets rovdjurspolicy skärps

Svenska Jägareförbundet vill ha färre vargar och lodjur än vad Sveriges Riksdag beslutat om, enligt ett nytt förslag till rovdjurspolicy som nu ska på remissrunda till de olika länsjaktvårdsförbunden. Det är på uppdrag av Jägareförbundets årsstämma i somras som en intern arbetsgrupp arbetat fram det nya förslaget till förbundspolicy, som bland annat innebär ett etappmål på 150 vargar istället för de 200 som Riksdagen beslutat om. Förslaget anser även att 1000 lodjur i Sverige är lagom. - Vi anser att Sören Ekström utredning var betydligt bättre än det riksdagsbeslut som togs. Och min förhoppning är allmänheten och media inser att vårt förslag till ny rovdjurspolicy inte grundar sig på onda åsikter utan endast andra åsikter. Det finns de som anser att Jägareförbundet driver en alldeles för framgångsrik lobbyverksamhet men det här fallet visar ju att någon annan lyckats bättre än oss. Vi måste och kommer naturligtvis följa de beslut som tas i Riksdagen, men vi kommer även att arbeta vidare på vår linje och riksdagsbeslut går ju trots allt att ändra på, säger Gunnar Glöersen, Värmlands jaktvårdförbund. I det nya policyförslaget tar Jägareförbundet även avstånd från vargjakt med hjälp av helikopter. - Jakt är det naturliga förvaltningsredskapet, men det bör ske i enlighet med vår jakttradition där allt vilt ses som en jaktlig möjlighet och tillgång, menar arbetsgruppens ordförande Christoffer Carlander. När det gäller björnstammens utveckling är arbetsgruppen tveksam till att 1 500 björnar i Sverige är en lämplig nivå och menar att 1 000 är en mer avvägd nivå. För järven går arbetsgruppen dock på riksdagsbeslutet som innebar 400 individer och 90 föryngringar per år. Arbetsgruppen förslår även märkning av minst ett alfadjur i varje vargrevir för att möjliggöra upprättandet av s k vargtelefoner. Avslutningsvis påpekas det i förslaget att Jägareförbundets grundinställning är att de fyra stora rovdjuren som tillhör den svenska faunan ska få finnas i livskraftiga stammar.