Rovdjurscentret De 5 Stora

Liten ökning av antalet järvföryngringar

Efter att i flera års tid ha kunna konstatera minskande antal järvföryngringar i renskötselområdet vänder kurvan nu åter uppåt. Vid sommarens inventeringar konstaterades 50 föryngringar vilket är nio fler än i fjol. - Visst kan vi skönja en liten ökning som troligtvis beror på goda väderförhållanden jämfört med i fjol, men ser man på det i ett flerårsperspektiv har vi idag färre järvar än för fem år sedan, säger Jens Persson, Umeå universitet. Det känns också viktigt att påpeka att kvalitén på inventeringarna också varierat, vilket gjort att man kanske missat föryngringar. Enligt Jens är det i första hand tillgången på kadaver och illegal jakt som styr järvens utveckling i fjällen. - Eftersom lostammen minskat i fjällen efter påtryckningar från rennäringen har också antalet kadaver blivit färre. Järven är en sårbar art som snabbt reagerar negativt om tillgången på mat minskar, förklarar Jens Persson.