Rovdjurscentret De 5 Stora

Norges vargjakt bryter mot Bernkonventionen

Norge har ändrat sin jaktlagstiftning för att kunna skjuta tillräckligt många vargar och det strider mot Bernkonventionen. - Vi kräver nu att konventionen uppmanar Norge att stoppa vargslakten, säger företrädare för Svenska Naturskyddsföreningen (SNF), Svenska Rovdjursföreningen (SRF) och Världsnaturfonden (WWF). Denna vecka träffas regeringsrepresentanter för de länder som undertecknat Bernkonventionen på ett partsmöte i Strasbourg då man diskuterar hur länderna agerat för att uppfylla konventionens villkor. På mötet deltar en företrädare för SNF, WWF och SRF som framför organisationernas kritik. - Att Norge i praktiken har beslutat att så gott som utrota sin egen vargstam strider mot den gällande konventionen. Att man dessutom nonchalerar ingångna avtal med sina grannländer och totalt åsidosätter de naturvårdsprinciper som man kan kräva av ett av världens rikaste länder är minst sagt beklagligt, säger Per Rosenberg, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen. Bernkonventionen, som har godkänts av ett stort antal europeiska länder inklusive Sverige, Norge och Finland, handlar om skydd för hotade växt- och djurarter. På konventionens lista över särskilt hotade djurarter finns vargen med. Norge har ändrat sin jaktlagstiftning för att kunna tillåta en omfattande vargjakt, något som helt strider mot konventionen. 14 av Norges 30 vargar har skjutits och fler kan komma att avlivas i vinter. - Vi är oroade över vargstammen i både Norge, Sverige och Finland. Därför vill vi att Bernkonventionens partsmöte ska uppmana alla tre regeringarna att förvalta stammen så att den långsiktigt blir livskraftig, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare i Världsnaturfonden. - Vi vill också att de skandinaviska länderna ska anstränga sig för att minska problemet med vargdödade tamdjur. De djurägare som trots allt förlorar sina djur bör få full ersättning framhåller Björn Ljunggren ordförande i Svenska Rovdjursföreningen. Information: Marie von Zeipel, WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se Per Rosenberg, ordf SNF, 070-3493468 Lars Kristoferson generalsekretare WWF, 070-3716904 Björn Ljunggren, ordf SRF, 070-5289813 Pressekreterare: Anneli Megner, SNF, 070-6554619, anneli.megner@snf.se