Rovdjurscentret De 5 Stora

För snäll björn får inte avlivas

En ansökan om att avliva en stor björnhanne som har sitt tillhåll i norska Österdalen har avslagits av Direktoratet for Naturförvaltning (DN) med motiveringen att björnen är för snäll. Den har under året levt i ett område med såväl gott om får som bikupor utan att ha åsamkat någon större skada. - Detta är allt annat än en skadebjörn, menar Terje Bö på DN som avslog ansökan.