Rovdjurscentret De 5 Stora

Svag ökning av järvstammen i norr

Järvstammen inom renskötselområdet ökar igen, efter flera års minskning. 50 järvlyor har hittats i området i år, jämfört med 41 förra året, skriver Västerbottens-Kuriren. -En uppgång, men ändå långt ifrån det nationella målet, säger Anders Öster- gren, Västerbottens läns naturbevakare i Tärnaby. Man räknar nu med att det totala antalet järvar är drygt 300 individer, årsungarna oräknade. Siffror i fjol visade dock att antalet honor med ungar minskat med 40 proc de senaste åren. Tjuvjakt angavs som en orsak. www.svt.se/texttv 2001-10-04