Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargar undviker tamdjur

Vargar besöker inte tamdjursbesättningar i den utsträckning som forskarna tidigare räknat med. Det visar en studie av tre sändarförsedda vargar som genomförts vid Grimsö forskningsstation. Det är alfatiken i Hagforsreviret, alfahannen i Grangärdereviret samt Tärnsjötiken som studerats. Vargarna pejlades från bil i tiodygnsperioder och nya positioner registrerades i genomsnitt var 30:e minut. I Hagfors- och Grangärdereviren var samtliga tamdjursbesättningard belägenhet registrerade. Dessutom kartlades alla fysiska objekt såsom vägar och bebyggelse. Vargarna rörde sig i genomsnitt mellan 14 och 25 km per dygn och besökte tamdjursbesättningar bakom hägn i mindre utsträckning än vad forskarna hade förväntat sig. Endast ett angrepp på tamboskap registrerades under studieperioden. Detta skedde vid en fäbod med får på fritt skogsbete. Under studieperioden hittades 15 vargslagna bytesdjur (en vuxen älg, åtta älgkalvar, tre rådjurskid, en grävling, en tjäder och en skogshare).