Rovdjurscentret De 5 Stora

Norge föreslår licensjakt på varg

Ett nytt förslag om licensjakt på varg i Norge har lagts fram i augusti av Direktoratet for Naturförvalting. - Går förslaget går igenom avbryter vi vårt vargsamarbete med norrmännen, säger Robert Franzén upprört. Enligt Svenska Rovdjursföreningen strider förslaget mot såväl norska politiska målsättningar som mot internationella åtaganden och den uttalade ambitionen att förvalta vargstammen i samråd med Sverige. - Förslaget strider dessutom mot Bernkonventionens övergripande intention att varje enskilt land har ett självständigt ansvar att bevara hotade arter på sitt eget territorium, säger Rovdjursföreningens Ann Dahlerus .