Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargar har spårats i Ore

Mats Rapp, Leksand, jobbar åt Viltskadecenter och håller i vargens beståndsövervakning i Sverige tillsammans med Åke Aronsson. Han får in rapporter från många olika håll, inte minst av jägare. - I Ore såg vi för ett par veckor sedan spår efter tio vargar och en varg som gick strax intill. Det var alltså 10-11 vargar i flocken, berättar Rapp. De flesta ungvargar utvandrar från sitt födelserevir vilket gör att det sällan blir fler än cirka tio vargar i ett revir. Uppgifter om att nya flockar i Rättvik uppstått ur Oreflocken stämmer troligen inte. - Det fungerar inte så att grupper av vargar ur en flock bryter sig ur och bildar nya vargrevir, informerar Rapp. Nya revir bildas av två individer från olika flockar, de är alltså inte syskon. Paret går tillsammans en längre tid. Under vintern spåras paret för att se om de revirmarkerar tillsammans och att tiken löper under vintern. Om dessa kriterier är uppfyllda väntas en valpkull till våren. Förbrunsten sker från december månad medan högbrunsten infaller i slutet av februari eller början av mars. Tiken är dräktig, liksom hundar, i cirka 63 dagar. De grupper av vargar som man sett spår av på olika håll runt Ore är förmodligen inga nya revir. Mats Rapp berättar att det vanligen är mindre grupper ur vargflocken som rör på sig och ibland sammanstrålar igen. Rapp uppger vidare att en vargflock rör sig över ett tio kvadratmil stort område. Ett vargrevir kan vara så långt som 7-8 mil långt. Den erfarenheten har man fått från revir där vargar burit radiosändare. Med den vetskapen är det bara att titta på en karta för att bilda sig en uppfattning om hur mycket vargarna i en flock rör sig uppger Rapp. - I dagsläget vet vi ingenting om nya revir runt Orereviret. Det får vinters spårsnö avgöra. Men chansen att det etableras nya revir i Rättvik är stor eftersom det även finns en vargflock i Ockelbo. Uppgifterna om ett revir på Siljansringen är alltså fullt möjliga, men Rapp har ingen närmare kännedom om det i dagsläget. - Om det finns lediga områden och om vargarna trivs där kan det bildas nya revir. Det blev 15 valpar från fjolårets vargkullar i Ore och Ockelbo. Dessutom kan det komma in vargar även från andra områden, då ungdjur kan vandra långt. Under vintern kommer det att krävas mycket spårningar för att reda ut situationen i Ore. - Det blir mycket att göra och det krävs många långa spårningar. Det är enda möjligheten att få information eftersom vargarna inte har några sändare.