Rovdjurscentret De 5 Stora

Finnmarken har minst 79 björnar

Metoden att använda DNA-analys för att beräkna björnstammens storlek är i nuläget intressant för forskare, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och jägarkåren. - Vi har stora förhoppningar på den nya beräkningsmetoden, berättar fältansvarige inom det Skandinaviska björnprojektet, Sven Brunberg, från Orsa finnmark. En första mindre utvärdering av metoden som gjordes inom Orsa- och Los/Hamra jaktvårdskretsar visade att det fanns 79 björnar inom utvärderingsområdet. Av dessa björnar var 16 radiomärkta. Det fanns även tre radiomärkta björnar inom området där inget spillningsprov lämnats in, vilket visar på ett visst mörkertal. Mycket talar för att dagens björnstam är betydligt större än vad forskare, jägare och allmänhet trott. Svaret kommer nästa höst. DNA-metoden går ut på att jägare och allmänhet lämnar in spillningsprov som sedan analyseras. Under fjolårshösten inkom 947 spillningsprover till forskningsprojektet, i år blir det lite mindre. - Vi hamnar en bit över 700 prover. Nu var det sista året som vi samlat in spillningsprov, till hösten 2003 skall utvärderingen och slutrapporten vara färdiga, säger Brunberg. Då går det med bestämdhet att säga om beräkningsmetoden håller och är användbar. Stort intresse Ett stort intresse för metoden visas från bland annat Naturvårdsverket, där rovdjursansvarige Anders Bjärvall med stort intresse avvaktar slutrapporten. - I dagsläget är det lite svårt att säga hur Naturvårdsverket ställer sig till framtida beräkningsmodeller för björnstammen. Är DNA-metoden den modell som kommer att användas blir Naturvårdsverket säkert involverad i någon form, säger Bjärvall. Vid länsstyrelsen i Gävle är Lars Bonde rovdjursansvarig och han ser positivt på projektet med att använda DNA som hjälp att beräkna björnstammen. - Det är vi på länsstyrelsen som sammanställer rovdjursinventeringarna, säger Bonde. Vi vet idag inget om kostnaderna och vem som skall betala för att använda DNA-analysmetoden. Länsstyrelsen har idag inga pengar avsatta för detta, tillägger han. Kostsam metod Rovdjursansvarig inom Svenska jägarförbundet är Rolf Brittas, som har stora förhoppningar att den nya beräkningsmetoden skall ge ett bättre beräkningsunderlag för björnstammen. - DNA-metoden kommer att bli kostsam och troligtvis inte utföras varje år, tror Brittas. Han anser att staten bör stå för kostnaderna av analyserna och att jägare och allmänhet står för insamling av spillningsprov.