Rovdjurscentret De 5 Stora

Lodjuren sprider sig i landet

I en ansökan till Naturvårdsverket söker Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund jakt efter 148 lodjur. Lodjuren har ökat kraftigt under 1990 talet och för närvarande finns täta lodjursstammar i delar av Norrland, Svealand och nordvästra Götaland. Lodjuren har minskat i delar av renskötselområdet samt södra Norrland och norra Svealand. Lodjuren har expanderat söderut och ökat markant i södra Svealand samt delar av norra Götaland. Till grund för kunskapen om antalet lodjur samt dessa rörelser ligger inventeringar som Svenska Jägareförbundet gjort. Jägarförbundet har haft huvudansvaret för dessa inventeringar men även medlemmar i Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen har deltagit. Inventeringarna genomfördes vintern 2002 - 2003 på länsstyrelsernas uppdrag i åtta län. Riksdagen har beslutat att vi skall ha ca 300 föryngringar i landet, det motsvarar en stam på 1500 individer. Den stora lodjursstammen ställer till med en hel del skador på tamdjur - under år 2002 dödades 200 st enligt viltskadecenters uppgifter En ökad lodjurstillgång kan försämra möjligheter att bevara öppna ängs - och hagmarker, detta eftersom en del djurägare avstår från betesdrift om risken för rovdjursskador blir för stor. Även rådjuren har minskat i omfattning i lodjurstäta områden. För enskilda markägare innebär detta minskad ekonomisk avkastning i form av kött eller jaktarrenden. Även tillfällena till rekreation i form av jakttillfällen har minskat skriver Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund i sin ansökan. Båda förbunden betonar att de ställer sig bakom den nationella rovdjurspolitikens inriktning att lodjuren skall ges möjlighet att sprida sig söderut i landet. För att lodjurens fortsatta utbredning i Sydsverige skall accepteras av befolkningen är det viktigt att området där jakt tillåts vidgas något. Vid bedömning av jaktmöjlighet skall därtill tas hänsyn till förekomsten av andra rovdjur, till exempel varg. Lodjursansökan län för län: Inom renskötselområdet Västerbottens län 15 djur Jämtlands län 20 djur Västernorrland län 2 djur Utanför renskötselområdet Västernorrlands län 7 djur Gävleborgs län 20 djur Dalarnas län 25 djur Värmlands län 20 djur Örebro län 10 djur Västmanlands län 15 djur Uppsala län 6 djur Västra Götalands län 8 djur