Rovdjurscentret De 5 Stora

Extra påslag för eftersök i vargrevir

Polisen vill inte att jägarna ska riskera sina hundar under eftersök i områden där det bevisligen finns varg. - Därför är vi beredda att vidga ersättningsmöjligheterna så att eftersöksjägarna kan ha hundarna i band och i stället sätta ut förhållsskyttar, säger poliskommissarie Kent Lind. I flera vargrevir i Dalarna överväger jägarna att säga nej till framtida eftersök av trafikskadat vilt. Jägarna vill inte riskera att deras hundar skadas eller dödas av varg, samtidigt som de vill visa och markera att en växande vargstam medför problem. - Först och främst vill jag betona att eftersöksjägarna gör en fantastisk insats. De har beredskap dygnet runt året om och ägnar massor av tid åt att förkorta skadade djurs lidande, säger Kent Lind, funktionsansvarig för eftersök vid polisen Dalarna. Han anser att den nuvarande eftersöksorganisationen fungerar mycket bra, att både hundförarna och hundarna är välutbildade - och att verksamheten står och faller med jägarnas intresse och goda vilja. - Vi kan inte ålägga någon att sköta eftersöken och vi har heller inga resurser att i egen regi spåra upp och vid behov avliva trafikskadat vilt. Vi vill heller inte att jägarna ska riskera sina hundar eftersom vi vet att det är en familjetragedi när en hund dödas. - Samtidigt är vi väl medvetna om att en löshund snabbt och effektivt kan få stopp på ett skadat djur. Att genomföra ett eftersök med hunden i band är många gånger dömt att misslyckas eftersom exempelvis en skadad älg kan gå undan i många dygn. Men genom att vidga ersättningsmöjligheten vill vi göra det möjligt för eftersöksjägarna att sätta ut förhållsskyttar, förklarar han. Han vill inte ange någon gräns för hur många förhållsskyttar som polisen är beredd att ge ersättning till, utan säger att det är upp till hundförarnas och de eftersöksansvarigas omdöme. - Vi litar på att de utnyttjar den här möjligheten på samma omdömesgilla sätt som de utför eftersöken. Jag tror heller inte att någon jägare vill se vilt lida i onödan. Det strider mot all jaktetik och är det något jag vet om Dalarnas eftersöksjägare är det att de håller jaktetiken högt, slutar Kent Lind.