Rovdjurscentret De 5 Stora

Dalarna får mer pengar till rovdjursinventering

Länsstyrelsen i Dalarna har fått ett extra anslag på 125 000 kronor till rovdjursinventering, utan att egentligen ha bett om det. - Vi har inte lämnat någon formell begäran om mer pengar men vi fick en fråga av naturvårdsverket om vi har användning för ytterligare medel, säger Lena Berg på länsstyrelsen. Med det nya anslaget har länsstyrelsen i Dalarna totalt fått 1 125 000 för rovdjursinventering under 2003. Pengarna ska i första hand användas till en intensifierad inventering av varg och lodjur. En storinventering av rovdjuren är planerad i samarbete med jägareförbundet och när den drar i gång beror helt på vädret. - Vi behöver förstås spårsnö för att klara inventeringen, konstaterar Berg. Det nya anslaget ska dock i första hand användas till andra insatser än just storinventeringen. Spårning av rovdjur i renskötselområdet blir ett prioriterat område. - Vi vill använda en del av resurserna till att följa järvarna i renskötselområdet. Järvspår har observerats i Orsaområdet och kanske är det så att det även i Dalarna finns järvar i skogsområdet precis som längre norrut, säger Berg. Även vargarna i renskötselområdet ska följas noggrannare. En ansökan om skyddsjakt på de vargarna finns hos naturvårdsverket och dess beslut blir avgörande för hur mycket resurser som ska läggas på den delen. - Om naturvårdsverket beslutar att inte ta bort dem vill vi satsa mer på de vargarna, säger Berg. Länsstyrelsen har valt att inte ta ställning till den skyddsjaktsansökan. - Länsstyrelsen avvaktar med att tillstyrka skyddsjakt inom renskötselområdet. Det är ännu inte klarlagt om det rör sig om vargar som kommer att etablera revir inom rennäringens åretruntmarker eller hur stora skadorna är, säger Lena Berg. Däremot har länsstyrelsen tagit ställning och sagt nej till den ansökan om skyddsjakt som lämnats in i Furudalsområdet. Vargarna anses inte ha gjort tillräckligt stor skada. Handlar det om att ni vill öka bevakningen på vargarna med tanke på de misstankar som finns om olaga jakt? - Nja. Mer inventering ger ju indirekt en bättre bevakning men i första hand handlar det om att vi ska få ett bättre grepp om hur stammen ser ut. Och sedan cyanidhistorien har vi inte haft några tecken på att det har försvunnit några ytterligare vargar, säger Berg. Med det nya anslaget har länsstyrelsen i Dalarna totalt fått 1 125 000 kronor för rovdjursinventering under 2003. 50 000 kronor har varit öronmärkta för arbete med kungsörn.