Rovdjurscentret De 5 Stora

Hovrätten friar vargskytt

Den lantbrukare på Gräsö som sköt en varg på Gräsö i fjol frias av Svea hovrätt. Eftersom vargen dödat ett flertal tamdjur på Gräsö, och eftersom vargen rivit ett får hos en granne alldeles innan den närmade sig skyttens hage, anser hovrätten att det fanns skälig anledning att befara angrepp mot skyttens tamdjur. Det skriver hovrätten i sin dom. Paragraf 28 i jaktförordningen som reglerar skyddsjakt på enskilds initiativ är mycket omdiskuterad. Hovrätten skriver att som författningstexten är utformad finns det utrymme för olika tolkningar av bestämmelsen att dödandet ska ske i omedelbar anslutning till angreppet. Men hovrätten menar att mot bakgrund av bestämmelsens syfte - att ge djurägare rätt att skydda sina djur mot ytterligare angrepp från ett och samma rovdjur - så kan inte skyttens handlande sägas stå i strid med paragraf 28. Hovrätten påpekar också att inget annat är utrett än att vargen kom direkt från ett avslutat angrepp på ett tamdjur och var på väg i riktning mot hagen när det dödande skottet avlossades. För att överklaga domen till Högsta domstolen måste först prövningstillstånd meddelas. Ansökan om prövningstillstånd ska vara skickat till Högsta domstolen före 12 januari.