Rovdjurscentret De 5 Stora

Begränsad skyddsjakt på varg och lodjur

Naturvårdsverket har beslutat att tillåta skyddsjakt på två vargar i Jämtland som orsakar allvarliga problem i rennäringens åretruntmarker. Verket sade nej till att ta bort fem andra vargar. Årets skyddsjakt på lodjur begränsas till renskötselområdet av hänsyn till att den oroande utvecklingen av stammen. - De stora rovdjuren ska finnas kvar långsiktigt i landet, men vi måste hantera de konflikter och skador som uppstår. Därför godkänner vi skyddsjakt på de två vargarna och begränsar skyddsjakten på lodjur till renskötselområdet, förklarar Björn Risinger, chef för Naturresursavdelningen. Fyra samebyar (Tossåsen, Mittådalen, Handölsdalen och Idre) har ansökt om att sex vargar avlägsnas från renskötselområdet. Det handlar om två vargar i Henvålenområdet i Jämtland, två som rör sig i gränstrakterna mellan Jämtland, Västernorrlands och Gävleborgs län, samt två som setts i trakterna av Idre. Vidare har Jägareförbundet Gävle Dala ansökt om skyddsjakt på en varg som angripit tre hundar, varav två dött. Varken vargarna i Idre eller de som befinner sig i gränstrakterna har orsakat så stora skador att de bör tas bort, enligt länsstyrelserna i de fyra länen. Det är inte heller tillräckligt skäl för skyddsjakt att en varg angripit tre hundar. Därför avslår Naturvårdsverket de ansökningarna. Länsstyrelsen i Jämtland rekommenderar att de två vargarna i Henvålen fälls. Det revirhävdande paret befinner sig i renskötselns åretruntmarker. Sannolikt blir det föryngring till våren och enligt riksdagsbeslutet Sammanhållen rovdjurspolitik torde det vara omöjligt att förena vargföryngring med modern renskötsel i åretruntmarker. Med tanke på risken för inavel av vargstammen är frågan om de här vargarnas ursprung viktig. Ingen av dem är invandrad från Finland, men tiken i Henvålenreviret är genetiskt mer värdefull än genomsnittet. Men hennes föräldrar har producerat 15-20 valpar under årens lopp. - Vi har beslutat om skyddsjakt mot bakgrund av de erfarenheter som finns av revirhävdande par i åretruntmarker. De kan orsaka stor skada och det är mycket svårt att förebygga skadorna effektivt, säger Björn Risinger.