Rovdjurscentret De 5 Stora

Beslut om skyddsjakt på lodjur

Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på 33 lodjur inom renskötselområdet, men ingen jakt utanför. Det beror på den oroande utvecklingen av stammen. Länsstyrelsens rapport om inventeringarna i vintras visade att det var cirka 230 föryngringar, dvs. 230 honor som föder ungar årligen. Riksdagens har satt minimimålet 300 föryngringar, vilket innebär cirka 1500 djur. 230 föryngringar motsvarar att det finns cirka 1200 lodjur. - Vi är långt ifrån målet 300 föryngringar. Riksdagsbeslutet innebär att stammens tillväxt ska ske utanför renskötselområdet. Det blir viktigt att nu följa hur stammen utvecklas och därför blir jägarnas och andra ideella krafters inventering i vintern än viktigare, säger Björn Risinger. Beslutet innebär att fällfångst tillåts mellan 10 januari och 30 april 2004. Jakt med vapen tillåts 17 februari - 31 mars. I Jämtlands län får högst 20 djur fällas, i Dalarnas 1, Västernorrlands 2, Västerbottens 8, och Norrbottens län 2 djur. Läs i skyddsjaktsbeslutet på Naturvårdsverkets webbplats för mer exakta uppgifter om var i länen skyddsjakten tillåts och andra villkor. - Länsstyrelserna kan också fatta beslut om skyddsjakt på enstaka lodjur som orsakar skada. Den rätten har länsstyrelserna i län med fasta lodjursstammar, påpekar Björn Risinger.