Rovdjurscentret De 5 Stora

Lena Sommestad besökte Grimsö:

På måndagen kom miljöminister Lena Sommestad till Grimsö forskningsstation för att informera sig om aktuell forskning kring vargar. Det var Lena Sommestad själv som hade bett att få komma till Grimsö, hon var bland annat nyfiken på utvecklingen av nya system för radiopejling. De gamla systemen kunde tjuvjägare utnyttja för att pejla in och skjuta vargar. De nya systemen kan utomstående inte utnyttja. Men forskarna har haft vissa tekniska problem med att få dem att fungera. Finns det något slutmål för hur många vargar vi ska ha i Sverige? - Etappmålet är 200 vargar. När vi har nått etappmålet får vi utvärdera hur det har fungerat. Vi måste också se om vi har fått någon ny kunskap i det läget och besluta hur vi ska gå vidare. - Vår förhoppning är att vi ska kunna nå etappmålet förhållandevis snart. Men det får inte heller gå för snabbt. Om ett antal år ska vi ha nått målet. Det är ett antal människor, till exempel fårägare, som drabbas av vargens framfart. I vilken mån ska ni ta hänsyn till dem när vargpolitiken utformas? - Vi ska ta stor hänsyn till näringsidkare. Det har vi försökt göra, dels genom att vi har stöd för att uppföra stängsel, dels genom att vi ersätter näringsidkare för förlorade djur. - Vi har också satt etappmålet 200 vargar för att det inte var möjligt att omedelbart sätta ett slutmål. När propositionen lades hade forskarna uppfattningen att det skulle behövas en större vargstam för att vargen skulle kunna överleva på lång sikt. Målet sattes lite lägre av hänsyn till näringsidkare och med tanke på att vi behöver erfarenheter av hur det här fungerar. Behövs det mer pengar till stängsel? - Pengarna räcker kanske inte alltid till just när man skulle vilja bygga stängsel. Naturligtvis vore det önskvärt att vi hade ännu mera resurser till det. Kommer anslagen till stängsel att ökas efterhand som antalet vargar ökar? - Har vi lärt oss något på vägen som ger oss anledning att justera politiken så kommer vi att göra en avstämning. Debatten om vargar är väldigt polariserad. Vad kan göras för att få en mindre infekterad debatt? - Jag tror att det handlar mycket om förtroende, att vi kan visa att vi tar hänsyn till näringsidkare och allmänhet och att vi får större kunskap om vargen. Det pågår intressanta projekt här på Grimsö, som tar upp frågan hur farlig vargen är för människan. Vi har entydiga resultat som visar att vargen inte angriper människor. - Vi behöver vänja oss vid att åter igen ha vargen i våra skogar. Jag har stor förståelse för att många tycker att det här är besvärligt. Vi har inte haft varg i Sverige på mycket länge. Men det här är en politik som jag tror så småningom kommer att uppfattas som naturlig. Det är en process att komma dit. Vad säger du till en jägare som fått sin hund dödad av en varg - och han hade inte rätt att skjuta vargen? - Jag säger att när man är ute i vargmarker så måste man vara väldigt uppmärksam på vilket sätt man jagar. Självklart beklagar jag att jägare förlorar sina hundar. Men det är väldigt få hundar som tas av varg varje år, jämfört med mycket annat som händer hundar. - Det är viktigt att ha sin hund försäkrad. Men staten ersätter också hundägaren med en viss summa pengar. Även här försöker vi att tillmötesgå jägarna. Men vi vet att det här är ett problem. Är inte Sverige och Skandinavien för litet för att ha en livskraftig vargstam? - När vi säger att vargstammen är för liten så är det för att ha en fullt livskraftig stam, som är säkrad för alla sjukdomar och annat som kan drabba en vargstam. Vi kan inte ha en så stor vargstam som vi i så fall skulle behöva i Skandinavien. Men om vi får ett visst inflöde av nya gener då och då - någon enstaka varg kan räcka - så behöver vi inte alls ha de här stora populationerna. Det kan vara ett alternativ när vi väljer mål för vargstammens storlek. Tänker du dig att det ska ske naturligt? Eller kan du tänka dig inplantering av varg - vilket i så fall vore mycket omstritt? - Det är alldeles för tidigt att säga och det vore mycket omstritt. Hittills har vi haft ett naturligt inflöde av varg till Sverige.