Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargdebatt i kommunalfullmäktige

Rovdjur i allmänhet, och vargar i synnerhet, sätter sina spår även i den lokala politiska debatten. Exempelvis när Rättviks kommunfullmäktige sammanträdde senast. - Tillsätt en utredning om Sveriges största rovdjursflock, tyckte Magnus Werkmästar (kd). En sådan ska också tillsättas, det blev ett "ja" med minsta möjliga marginal. Kommunfullmäktiges ordförande Åsa Björklunds (m) röst avgjorde voteringen. I en motion som Magnus Werkmästar lämnade till kommunfullmäktige i mitten av mars i år lockade fram debattlusten hos åtskilliga av fullmäktigeledamöterna vid sammanträdet. Han ansåg att en konsekvensanalys, för att bringa klarhet i hur medborgarna som bor och verkar i direkt anslutning till Sveriges största vargflock norr om Furudal, ska göras. Något som en fullmäktigeberedning ska ta itu med. - Ingenting görs lokalt, tyckte Magnus Werkmästar, när han som den förste i raden av många talare, äntrade talarstolen i Stiernhöökssalen i Rättviks kommunhus. Det måste göras en utredning utifrån ett medborgerligt perspektiv, inte ett rovdjursperspektiv. I sin motion pekar han på frågor som människors allmänna livskvalitet, näring, fritid, sällskapsdjur och djurhållning. Sedan svallade debattens vågor höga. Flera av de folkvalda kände sig kallade att ta till orda. En tydlig ideologisk skillnad märktes mellan de politiska blocken. Flertalet av de borgerliga ledamöterna stödde Magnus Werkmästar och hans motion. - Det här är en viktig fråga för bygden och därför yrkar jag bifall, framhöll Lars Wennås (fp). Enigheten på den borgerliga sidan var trots allt inte total. Kristina Haag-Larsen (fp) gick emot strömmen och tog i ärendet ställning för oppositionen, socialdemokrater och vänsterpartister. - Visst var händelsen med hunden, som ätits upp av vargar i Furudal, tragisk. Trots allt är det vanligare att hundar körs på av bilar än att de dödas av vargar. Dessutom kan en älgko med kalv vara minst lika farlig, ansåg hon. De socialdemokratiska ledamöterna yrkade bestämt för att motionen skulle avslås. - Jag skulle bli livrädd om kommunerna skulle få bestämma om avskjutningen på varg. Däremot är det viktigt att länsstyrelsen och myndigheter på riksnivå för en dialog med kommunerna, framhöll Anneli Särnblad-Stoors (s). Hon deltog på torsdagen för övrigt i sitt första kommunfullmäktigesammanträde sedan hon för drygt ett år sedan valdes in som ledamot i Sveriges Riksdag. Tidigare under sammanträdet hade det även diskuterats flitigt om Rättvik kommuns dåliga ekonomi och att det riskerar att bli ett underskott på ungefär 15 miljoner kronor vid årets slut. - Använd de pengar, omkring 100 000 kronor som en fullmäktigeberedning skulle kosta, till vård och omsorg i stället uppmanade Anneli Särnblad-Stoors. Efter en omkring timslång debatt bestämdes slutligen att den föreslagna fullmäktigeberedningen skulle tillsättas. Fast det blev med minsta möjliga marginal. Voteringssiffrorna fastställdes till 18-18. Två ledamöter avstod från att rösta medan en inte var närvarande. - Det innebär att ordförandens röst avgör, sa Åsa Björklund (m), fullmäktiges ordförande. Eftersom hon valde att avlägga en ja-röst tillsätts alltså en beredning om Sveriges största vargflock.