Rovdjurscentret De 5 Stora

Kritisk mot rovdjursersättningen

Rovdjuren kostar Dalarna mer än de behöver göra. Anledningen är att länsstyrelsen slösar med ersättningen för rovdjursskador. Det hävdar Jeanette Ström, medlem i föreningen Nordulv. Men Stig-Åke Svenson, miljövårdsdirektör på länsstyrelsen, tillbakavisar kritiken. - Jag är lika angelägen som någon annan att vi inte ska betala ut pengar på fel sätt. Men det finns heller ingen nytta med att vara för hård i bedömningarna, säger han. Det är länsstyreslsen som beslutar om ersättning när någon fått ett tamdjur skadat eller dödat av varg, björn, järv eller lo. Jeanette Ström har gått igenom alla utbetalningar för rovdjursskador i Dalarna under 2002 och 2003. Hon anser sig ha upptäckt en rad brister, felaktiga utbetalningar och beslut. - Ser det ut så här i fler länsstyrelser, så är frågan om det är rätt instans för att handa detta, säger Jeanette Ström. Ersättningen för en rovdjursdödad hund ligger runt 10 000 kronor, en ko 6 000 kronor och ett får på några tusenlappar. Som Jeanette Ström ser det, följer länsstyrelsen i Dalarna inte riktlinjerna i viltskadeförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter. - Jag har hittat många konstiga fall i Dalarna, säger Jeanette Ström, som bland annat skickat sin sammanställning vidare till regeringen. Hon menar att det bland annat finns flera exempel där det saknas klara bevis för att det verkligen är rovdjur som ligger bakom angreppet. Men enligt Stig-Åke Svenson har alla utbetalningar skett på goda grunder. Jeanette Ström ställer också frågan om det verkligen är lämpligt att besiktningsmän för rov-djurdödade tamdjur är jägare. Jeanette Ström ifrågasätter också ersättningar för björn- och lodjursrivna hundar. Ägaren får ingen ersättning om hunden skadats eller dödats under jakt på rovdjuren: - Men inte i något fall har länsstyrelsen frågat vilken typ av jakt hunden använts till vid angreppet, påpekar Jeanette Ström. I det resonemanget kan Stig-Åke Svenson se en viss poäng. - Det är en rutin som vi kanske skulle kunna förbättra, säger han. Men det finns bekymmer där också. Älg- och björnjakten sammanfaller ju, så det kan aldrig bli helt tydligt vilken jakt det handlade om vid angreppet. Vi får helt enkelt lita på folk. Fotnot: Nordulv är en ideell förening som värnar om rovdjurens rätt till en plats i naturen. Föreningen har många medlemmar i Dalarna och Värmland.