Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargjakt i Engerdal

Tirsdag ble det satt i gang jakt på en ulv i Engerdal i Hedmark, etter at ulv har tatt flere reinsdyr i Elgå reinbeitedistrikt. Reineiere i Engerdal har fått fellingstillatelse på ulven, og et jaktlag på ti personer deltar i ulvejakten, melder NRK. Ulven har siden i sommer herjet i reinflokken og forstyrret dyrene. Statens Naturoppsyn har sporet ulven, og slår nå fast at den er i ferd med å etablere seg i reinsdistriktet. Olav Høiås hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark sier at revirmarkering tyder på at ulven har tenkt å slå seg ned, og at det er en grunn til at det er gitt fellingstillatelse. - Det skal ikke være ulv i samme område som det er tamrein, sier Høiås. Fellingstillatelsen ble også gitt fordi Elgå reinbeitedistrikt er utenfor forvaltningssonen for ulv. Jaktlaget har ferske ulvespor å gå etter, og det er sporsnø. Høiås mener derfor det er stor sannsynlighet for at ulven vil bli skutt.