Rovdjurscentret De 5 Stora

Ingripande mot varg i Jämtland

Först skrämselåtgärder och om det inte hjälper får vargen avlivas. Det är innebörden av Naturvårdsverkets beslut att lösa problemen med en ovanligt oskygg varg i byn Ringvattnet i Jämtland.

Att unga vargar har ett nyfiket och undersökande (oskyggt) beteende är inte ovanligt. Det är heller inte ovanligt att de då rör sig igenom samhällen.
I det här fallet har vargen dock uppehållit sig under en längre tid i byn Ringvattnet och där dödat en hund. Senare har den lämnat byn och dödat renar i Ohredahke och Raedtievaerie samebyar. Därefter har den återvänt till byn och fortsätter att bete sig oskyggt.
Naturvårdsverket har därför på torsdagen beslutat att vidta åtgärder för att lösa situationen. Först ska försök göras att skrämma vargen i förhoppningen att den får ett skyggt beteende. Om det inte fungerar får vargen avlivas. DNA-prov har tagits på spillning från vargen för att se om den tillhör de skandinaviska vargarna eller är en nykomling från öst. 
Länsstyrelsen och Viltskadecenter ska genomföra skrämselförsöken.
– Om skrämselåtgärder inte fungerar ser vi ingen annan lösning än att vargen måste avlivas, säger Susanna Löfgren, chef Viltförvaltningsenheten. Först måste vi dock bedöma om vargen är av särskild betydelse för vargstammen i Sverige, avslutar Susanna Löfgren.

Ansökan om skyddsjakt har undertecknats av till Barbro Ericson i Strömsund för byborna i Ringvattnet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klas Allander, rovdjursansvarig, 08-698 85 39, 070-221 64 07, klas.allander@naturvardsverket.se
Susanna Löfgren, chef Viltförvaltningsenheten, 08-698 15 40, 0708-95 73 38, susanna.lofgren@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se