Rovdjurscentret De 5 Stora

DNA-test tyder på att Ringvattenvargen är från öst

Vargen i Ringvattnet i Jämtland kan få stor betydelse för stammens fortlevnad i Sverige. DNA-prov tyder på att den kommer från öster. Nytt prov ska samlas in och om det bekräftar resultatet förses vargen med radiosändare. Då kan skador förebyggas och intressanta data säkras för forskningen.

Det första provet av varghår har analyserats av professor Hans Ellegren, Uppsala universitet.

– En rimlig tolkning är att det är en invandrande varg med ett troligt östligt ursprung. Ett prov till behöver tas och analyseras genetiskt för att bekräfta resultatet, säger Hans Ellegren .

Vargen har hållit sig kvar i trakten av Ringvattnet i Strömsunds kommun i en månads tid. Den har bitit en hund, som dog av skadorna, och dödat en ren.

– Den har inte ställt till med allvarlig skada, men har ett besvärligt beteende genom att den återkommer till byn. Det vill vi försöka bryta, säger Susanna Löfgren , chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket gav tillstånd till skyddsjakt 9-18 december, men tillståndet var förbundet med villkor om både DNA-test och försök att vidta andra lämpliga lösningar, t.ex. skrämsel. Om det var en invandrare från öst skulle vargen inte få avlivas. I avvaktan på DNA-provet inleddes försök att skrämma vargen, men de kunde inte genomföras.

– Vi har beslutat att inte förlänga tillståndet till skyddsjakt. Nu väntar vi på nästa DNA-prov. Om det bekräftar resultatet av första provet får vargen sövas och märkas, säger Susanna Löfgren.

Riksdagens etappmål för varg är 20 föryngringar, dvs. honor som föder ungar. Det motsvarar 200 vargar, och nu finns cirka 100 djur. År 2004 noterades 8 säkra föryngringar. Den skandinaviska vargstammen härstammar från tre individer och nya gener behövs.

– Den här vargen kan bli mycket viktig om den får chans att para sig med andra vargar. Om vargen förses med sändare kommer vi på Länsstyrelsen att följa dess väg, säger Magnus Kristoffersson, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Jämtland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanna Löfgren , enhetschef, Naturvårdsverket, 0708-95 73 38, susanna.lofgren@naturvardsverket.se
Magnus Kristoffersson , rovdjursansvarig, Länsstyrelsen i Jämtland, 010-277 64 02, magnus.kristoffersson@z.lst.se
Anneli Nivrén, pressansvarig , 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Skrivet av: Naturvårdsverket