Rovdjurscentret De 5 Stora

Björnrivne Johnny Smedberg nekas skadestånd

Johnny Smedberg blev riven av en björn den 26 mars i år, då han arbetade med röjning i skogen. För detta ansökte han hos länsstyrelsen om skadestånd på 300 000 kronor. Länsstyrelsen ersätter honom med 9 000 kronor för utlägg som han gjort. Men för att få ersättning för inkomstbortfall måste han bevisa sina förluster med bland annat läkarintyg. Länsstyrelsens avslag går inte heller att överklaga.