Rovdjurscentret De 5 Stora

Minskat rovdjurstryck i renskötselområdet

Naturvårdsverket bedömer att det samlade rovdjurstrycket på rennäringen behöver minska utöver den skyddsjakt och jakt som bedrivits på björn och lodjur i flera år. Ett första lämpligt tillfälle är mars 2010 under den kommande licensjakten på lodjur och ett andra tillfälle är björnjakten nästa höst.