Rovdjurscentret De 5 Stora

71 döda vargar år 2010

Enligt SKANDULV har totalt 71 kända vargar dött under år 2010. Antal föryngringar är ej helt fastställda men man vet att det åtminstone fötts 23 valpkullar i Skandinavien i år.

Döda vargar:

Licensjakt 28 (alla i Sverige)
Skyddsjakt 18 (13 i Sverige, 5 i Norge)
Värn av hundar o boskap 4 ( 3 i Sverige, 1 i Norge)
Illegal jakt 3 (2 i Sverige, 1 i Norge, den senare skadskjuten illegalt, avlivad legalt)
Trafik 10 (9 i Sverige 1 i Norge)
Olyckor, sjukdom 4 (alla i Sverige)
Okänd 2 (1 i Sverige, 1 i Norge)
Olycka i samband med fångst 2 (Galvenreviret i Sverige)

Det totala antalet döda är högre än dessa 71 då de i kategorierna illegal jakt och naturliga dödsorsaker är underrepresenterade då alla sådana vargar inte hittas. 

Trots det stora antalet dödsfall i år förväntas inte en minskning av stammen. De senaste sex åren har det varit en genomsnittlig dödlighet på 80 djur plus årets licensjakt, så antalet kända döda vargar ligger under denna nivå. Förra vinterns inventering visar på att stammen efter licensjakten var ungefär densamma som vid motsvarande tidpunkt året innan.

Antal föryngringar våren 2010 är ännu ej helt klarlagda, och brukar inte vara så förrän efter hela vinterns spårningar, men redan nu känner man till 23 föryngringar i Sverige. 

Utöver den märkningen i Galven, som olyckligtvis slutade med att tikarna drunknade, har ytterligare 2 vargar sändarförsetts i december. Det är paret i Tandsjö-reviret på gränsen mellan Härjedalen och Dalarna. Tiken bar ju på en tyst sändare som nu bytts ut. Ursprunget för hennes partner är ännu ej analyserat. Forskningsmärkningar för 2011 planeras i flertalet revir. 

För närvarande befinner sig en invandrad östlig varg i Troms fylke i norra Norge. Den påvisades första gången 21 november och senast 13 december i Balsfjord och Målselv kommuner c:a 80 km norr Narvik. Om tillfälle gives kommer norska myndigheter att söva, avmaska och radiomärka denna varg. Den 16 november identifierades en invandrad östlig varg i Norrbotten i norra Sverige vid Suorva strax sydväst Stora Sjöfallet. Teoretiskt skulle detta kunna vara samma varg som i Troms, som påvisades bara 5 dagar senare drygt 200 km längre norrut. Jämförelser av DNA-profilerna kommer att ske snarast.

Två ungvargar födda i invandrarreviret Kynna 2 i Hedmark har nyligen påvisats gående tillsammans mellan Ytterhogdal och Rätan i sydöstra Jämtland. De identifierades 15 mil längre åt nordväst i Ströms Vattudal i Jämtland redan förra året. Den ena är en hane, den andra okänt kön. Vi vet inte om de bildat par, men det är möjligt.