Rovdjurscentret De 5 Stora

Preliminär rapport över stationär vargförekomst i Sverige

Viltskadecenter redovisar en preliminär rapport över landets varginventeringsresultat.

Den preliminära rapporten redovisar de hitintills inkomna inventeringsresultaten av varg. Inventeringen och analyserna är ännu inte klara och därav är siffrorna än sålänge endast preliminära. Rapporten visar på 21 föryngringar, 23 familjegrupper, 24 revirmarkerande par, 4 övriga stationära vargar och 2 revir med oklar status.

Fullständig rapport kommer till hösten.