Rovdjurscentret De 5 Stora

Beslut om kompletterande inventeringsmedel

Naturvårdsverket har den 15 december 2011 tagit beslut om kompletterande inventeringsmedel till ett antal länsstyrelser för deras arbete med inventering av stora rovdjur.

Rovdjursinventeringen är kostnadskrävande och Naturvårdsverket kan konstatera att det har krävts extra inventeringsinsatser från flera länsstyrelser i samband framförallt med inventering av varg och arbetet för en genetisk förstärkning av vargstammen. Flera länsstyrelser har också genomfört extra insatser i samband med lodjursinventeringen. Bidraget är avsett att vara ett komplement för att täcka upp befintliga underskott. Medel för inventeringsarbetet år 2012 fördelas i början av år 2012.