Rovdjurscentret De 5 Stora

Den nya älgförvaltningen och rovdjuren

Naturvårdsverket har i sina föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort betonat att en ekosystembaserad förvaltning av älgstammen ska ta hänsyn till rovdjursförekomst.

Verket skriver även att etablering av rovdjur kan vara ett skäl att medge en lägre gräns för möjlig avskjutning vid registrering av ett älgskötselområde. De stora rovdjurens predation på älg är viktig information för älgförvaltningsgrupperna vid framtagandet av älgförvaltningsplanen.

För att möjliggöra detta har regeringen gett ett särskilt uppdrag till SLU.

I områden med rovdjur har rovdjurspolitiken, med dess mål för förekomst av främst varg och björn, inverkan på hur förvaltningen av älg ska planeras och genomföras. SLU har i sitt regleringsbrev för 2011 uppdraget att presentera effekterna av stora rovdjur på älgstammarna.

SLU ska redogöra för effekterna av stora rovdjur på älgstammarna. Bland annat ska SLU redovisa följande:
- sambandet mellan älgstammars täthet och möjligt jaktuttag i områden med stora rovdjur,
- hur åldersstrukturen i älgstammen ska se ut för att nå målet om en älgstam av hög kvalitet också i områden med rovdjur, samt
- i övrigt redovisa de ekosystemaspekter som bör beaktas i förvaltningen av älg i ett naturresurssystem där stora rovdjur ingår.