Rovdjurscentret De 5 Stora

Beslut om GPS-positioner för flyttade vargar

Naturvårdverket har fattat beslut om hur GPS-positionerna ska hanteras efter flytten av den genetiskt viktiga vargtiken från Idre och den hanne som slagit följe med henne. Positioner utgör ett underlag för Naturvårdsverkets arbete med regeringsuppdraget att genetiskt förstärka den svenska vargstammen.